Wychowawca wypoczynku -Trwa nabór

5.07.2022

NOWOŚĆ ! Zapraszamy do udziału w kursie online  " Wychowawca wypoczynku"

CZAS TRWANIA KURSU: 36 godzin

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej średnie

CENA: 300,00 zł od osoby za kurs


Zdobędziesz uprawnienia do pracy wychowawcy wypoczynku  poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizowania zajęć, z zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy, z wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy, ze sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku, ze sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy, zapoznaniem z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU:

697-818-699 LUB 32-210-53-88

Pliki do pobrania