Wózki jezdniowe -przygotowanie do egzaminu UDT 11.04.2023

22.03.2023

Cel:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu w jednostce dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizo-wanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603). Uczestnikiem kursu może być osoba, przygotowująca się do ponownego egzaminu w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO.

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją UDT

 

Cena - 460 zł (cena bez egzaminu UDT)

Koszt egzamin UDT- 240zł

 

 

Dodatkowe informacje:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna
tel.: 697 818 699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl