UPRAWNIENIA: ELEKTRYCZNE , ENERGETYCZNE , GAZOWE - 16.10.2023

20.09.2023

Zapraszamy na szkolenie:


" Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1)"

" Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym,ciekłym i gazowym (G2)"

" Zasady eksploatacji urzadzń i instalacji gazowych (G3)"

Cel:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień tj.:
- zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
- rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

Kurs w wymiarze 30 godzin wraz z egzaminem przed Komisją URE .
Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) - 6 godzin

Bliższe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
tel.: 697 818 699 
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.pszczyna.zdz.pl