Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 26.07.2022

19.05.2022

ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIE  OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Słuchacze zapoznaja się z tematyką :  Podstawy obróbki skrawaniem, Podstawy rysunku technicznego, Planowanie procesu technologicznego,Obrabiarki konwencjonalne a obrabiarki CNC, Programowanie procesów technologicznych,  Wykonanie detalu wg rysunku itp.

Czas trwania szkolenia : 90 h

Koszt szkolenia : 2500,00 zł

Miejsce szkolenia : CKZ TYCHY, ul. Budowlanych 156

ZAPISZ SIĘ !

Dodatkowe informacje:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna
tel.: 697 818 699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl