Animator czasu wolnego - trwa nabór-

24.05.2022

Zapraszamy na kurs Animator czasu wolnego

  • Data rozpoczęcia: 28.06.2022

  • Czas trwania: 35 godzin

  • Cena: 600 złotych

Cel szkolenia:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi, podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego, podstaw anatomii i fizjologii dzieci, komunikacji interpersonalnej, podstaw pedagogiki zabawy, metod nauczania w rekreacji ruchowej, form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji, a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Absolwent kursu:
- zna podstawy prawne z zakresu opieki osobami  małoletnimi oraz turystyki,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zna różne formy zabaw i rekreacji ruchowej,
- potrafi organizować różne gry i zabawy

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Zapisy:

Zapisz się

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie,
ul. Kopernika 14

tel. 32 210 53 88
pszczyna@zdz.katowice.pl