Uprawnienia / G-1, G-3 / trwa nabór !

1.09.2020

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO I POWYŻEJ 1 KV /
 Uprawnienia / G-1, G-3 / Trwa nabór

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
 • G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  - Sieci gazowe.
  - Urządzenia i instalacje gazowe.

 

Ponadto oferujemy przeprowadzenie kursów w ww. specjalnościach. Dla osób odnawiających ważność świadectwa kwalifikacyjnego po upływie 5 lat, proponujemy nieobligatoryjny udział w krótkim seminarium w celu aktualizacji wiedzy.

CZAS TRWANIA KURSU: 30 godzin x 45 minut

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA: Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

CENA SZKOLENIA:  * kurs od początku 675,00 zł za 1 osobę
                              * weryfikacja uprawnień 400,00 zł za 1 osobę
                              * przystąpienie wyłącznie do egzaminu 260,00 zł za 1 osobę

MIEJSCE SZKOLENIA: OKZ Pszczyna ul. Kopernika 14 /parter/ , 43-200 Pszczyna

PLANOWANA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA:  Wrzesień  2020 rok

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

KONTAKT:

697-818-699 LUB 32-210-53-88

Pliki do pobrania