Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) - 28.09.2020

1.09.2020

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

Czas trwania szkolenia:  30 godzin
Zakończenie szkolenia: Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.
Cena szkolenia:
675,00 zł/osoba – kurs od początku
400,00 zł/osoba – weryfikacja uprawnień

Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Miejsce szkolenia: 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna
tel.: 697-818-699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pszczyna.zdz.pl

 

Realizacja szkoleń odbywa się w godzinach i terminach dostosowanych do potrzeb klientów.

ZAPRASZAMY !!!