Obsługa komputera i Internetu - DOŁĄCZ JESZCZE DZIŚ

1.12.2019

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności dot. obsługi komputera w zakresie: przetwarzania tekstów (Word); pracy z arkuszem kalkulacyjnym (Excel); tworzenia prezentacji (Power Point); korzystania z Internetu

Planowana data rozpoczęcia kursy: początek GRUDNIA 2019 ROK

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

CENA SZKOLENIA: 600 zł/osoba (możliwość zapłaty w ratach)

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna
tel.: 32 210-53-88, 697-818-699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pszczyna.zdz.pl

zapisy online:

Zapisz się

Pliki do pobrania