Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie

Kurs Pedagogiczny - trwa nabór

2.07.2019

Celem kursu
jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Czas trwania kursu 
80 godzin: (20 h Pedagogika, 20 h Psychologia, 30 h Metodyka kształcenia, 10 h Praktyka)

Uczestnicy kursu
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Forma zaliczenia
Egzamin wewnętrzny. Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia  2012 r. w sprawie  kształcenia  ustawicznego w  formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Wymagania dla kandydata:

Co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,

lub świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, 


lub świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: koniec LIPCA początek SIERPNIA 2019 rok 

Miejsce szkolenia:

                          Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie,
                          ul. Kopernika 14 ,
                          43-200 Pszczyna

CENA SZKOLENIA:  850,00 za 1 osobę
                      

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

KONTAKT:

697-818-699 LUB 32-210-53-88

Realizacja szkoleń odbywa się w godzinach i terminach dostosowanych do potrzeb klientów !!!

 

ZAPISY pod numerami: 

697-818-699  lub 32/210-53-88

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Pliki do pobrania