Kurs online: Grafika komputerowa- Moduł I Adobe Photoshop!

1.04.2020

Nowość! Zapraszamy na szkolenie: Program Adobe Photoshop.

Czas trwania: 30 godzin zegarowych

Koszt: 650,00 zł x 1 osoba

W szkoleniu może uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 6 osób!

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings.

 

 • Do kogo jest adresowane szkolenie?
  Kurs skierowany jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera i ma na celu przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą, w wydawnictwie, działach marketingu. W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programu Adobe Photoshop lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej, tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek.
  Ten kurs stanowi świetne wprowadzenie nie tylko dla każdego kto poważnie myśli o karierze grafika, ale też dla osób, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na swobodną pracę z grafiką we własnym zakresie.

 • Kurs metodą  ZADALNEGO NAUCZANIA
  Propozycja kursu w formie zdalnej, praca na dostarczonych materiałach, spotkania/konsultacje jako wideokonferencja poprzez platformę WEBEX, lub inne dostępne połączenia audio-wideo. 

 • Wymagania sprzętowe do kursu online:
  Komputer z aktualną wersją przeglądarki: google chrome/ firefox/ opera/ safari lub edge
  Internet o minimalnej prędkości pobierania 2 Mb/s (sprawdź)

 • Program kursu:
  1.Wprowadzenie
  (podstawy budowy obrazu komputerowego, grafika rastrowa i wektorowa
  – specyfika, podobieństwa i różnice, warstwa tekstowa, najpopularniejsze formaty graficzne);
  2. Interfejs programu
  (skróty klawiaturowe i metody powiększeń, podstawowe narzędzia selekcyjne, personalizacja interfejsu, formaty zachowań w Photoshopie, ustawienia, definiowanie i zmiana wielkości i rozdzielczości obrazu, otwieranie, powielanie i zapisywanie zdjęć, kadrowanie, obracanie, kadrowanie pejzażowe portretowe i postaci narzędzia gradient, narzędzie tekst, czcionki i ich instalacja, przygotowanie obrazu do druku i na stronę www);
  3. Technika pracy na warstwach
  (tworzenie nowych warstw, zmiana kolejności warstw, przezroczystość, łączenie warstw, spłaszczanie obrazka, zmiana przezroczystości między warstwami, wyrównywanie warstw, zarządzanie warstwami za pomocą zestawów, folderów, style warstwy, grupowanie i transformacje warstw, modyfikacja obiektów na warstwach, podstawowe metody zaznaczania obiektów na zdjęciach);
  4. Operacje na selekcjach
  (podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia, zapisywanie, zaznaczenia w kanale, zaznaczanie pikseli podobnych  i powiększanie, automatyczne zaznaczenia, zaznaczanie zakresu koloru, przenoszenie selekcji i warstw między obrazami, wypełnianie selekcji i obrys);
  5. Narzędzia malarskie i korektorskie
  (sposoby użycia i możliwości, narzędzia pędzeli ołówek, wybór i tworzenie własnych pędzli, zaawansowana edycja końcówek pędzla,zasady i tworzenie retuszu oraz animacji, retusz obrazów, użycie narzędzi: pieczątka,łatka, pędzel maskujący);
  6. Tekst i praca z tekstem
  (wprowadzanie tekstów, formatowanie tekstu, praca z tekstemakapitowym, efekty tekstowe),
  7. Podstawy edycji i tonowania obrazu
  (rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie, omówienie kanałów, praca z obrazem czarno-białym, funkcje i narzędzia retuszerskie);
  8.Korekcja barwna i dostosowywanie kolorystyki zdjęć
  (automatyczna korekta obrazów,usuwanie przebarwień, praca na poziomach jasności i histogramie, filtrowanie korekcyjne destrukcyjne, korekta zniekształceń, wyostrzanie zdjęć, usuwanie szumu, poprawianie wyglądu postaci, korekta efektu „czerwonych oczu);
  9. Fotomodyfikacje
  (zmiana kolorów na zdjęciu, konwersja zdjęć na skalę szarości, zdjęcia czarno-białe z kolorem);
  10.Renowacja starych fotografii
  (przywracanie barw, usuwanie uszkodzeń),
  11. Ścieżki
  (przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie, narzędzia do edycji ścieżek, praca na węzłach),
  12. Funkcje grafiki internetowej
  (tworzenie animacji, tworzenie MAP "Cięcie" obrazków).
 • Harmonogram
  5 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 60 minut) na jedno spotkanie w grupie liczącej 6 uczestników.  
  Zajęcia  mogą odbywać się w godzinach porannych lub popołudniowych w zależności od grupy.

 • Data rozpoczęcia szkolenia:
  16.04. 2020 rok –Spotkanie organizacyjne online dzień przed rozpoczęciem szkolenia (trwające max. 30 min) z informacją o zasadach, przedstawienie planu szkolenia (długość sesji, przerwy), sprzęcie, uzyskanych  zaświadczeniach.
  17.04.2020 rok – Rozpoczęcie szkolenia – pierwsze zajęcia

 • Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać umiejętności praktyczne z zakresu:
  posługiwania się podstawowymi opcjami programów Adobe Photoshop
  tworzenia grafik na potrzeby social media (Facebook, Instagram, Twitter)
  przygotowania banerów reklamowych do Google Ads/AdWords
  projektowania logo i tworzenia spójnej identyfikacji wizualnej
  umieszczania grafik na gadżetach takich jak: kubki, smycze, długopisy
  retuszu zdjęć produktowych i lepszego ich eksponowania w sieci
  zabezpieczania zdjęć znakiem wodnym
  przygotowania kompletnego landing page od podstaw
  projektowania wizytówek, ulotek, plakatów, papieru firmowego
  Naucz się samodzielnie tworzyć wszystkie materiały marketingowe jakich potrzebujesz - od grafik do social media po banery reklamowe, na wizytówkach i ulotkach kończąc

 • Cena
  Całkowita cena szkolenia wynosi 650,00 zł netto (650,00 zł brutto).
  Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
  Cena zawiera:
  1. Po zakończeniu szkoleniu absolwenci otrzymują: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 
  2. Materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
  3. Dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia

Dostęp do szkolenia online będzie możliwy tylko po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

 

Jesteśmy pod telefonem i e-mailem:

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
KONTAKT I ZAPISY:


697-818-699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl

 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie
ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna
tel.: 32 210-53-88, 697-818-699
e-mail: pszczyna@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pszczyna.zdz.pl

 

 

 

Pliki do pobrania